МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЕТНО-ТВОРИЛНИЦА

play_circle_filled

Организиране на пътуващ атракцион - "Фолклорна етно-творилница", представящ фолклорните изкуства и занаяти на потомците на норвежките викинги и етносите от България"

Онлайн мултимедийни презентации на занаятите и фолклорните изкуства в четирите целеви територии. Трейлър за онлайн мултимедийни презентации на занаятите и фолклорните изкуства в четирите целеви територии.

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

play_circle_filled

Транснационалната скайп-среща на партньорите

Видео-запис на проведената транснационалната скайп-среща на партньорите, проведена на 30 ноември 2021 г.

 

МЕДИЙНА ИЗКУСТВОТЕКА:

Образци на традиционна местна кулинария в целевите територии

play_circle_filled

Местна кулинария

Зрителите имат възможност да се запознаят с традиционната местна кулинария в целевите територии. Видео клипът е заснет по време на проучване, проведено в рамките на Проект по Програма „Предприемачество в културата“. В проучването взеват участие и партньорите от Норвегия – Пер Халворсен и Еспен Велин-Ларсен. Проучването е реализирано с подкрепата на Норвежкият Финансов Механизъм и е проведено в рамките на Проект „Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти"

Образци на местните занаятчийски производства в целевите територии

play_circle_filled

Местни занаятчийски производства

Зрителите имат възможност да се запознаят с образци на местните занаятчийски производства в целевите територии. Видео клипът е заснет по време на проучване, проведено в рамките на Проект по Програма „Предприемачество в културата“. В проучването участват и партньорите от Норвегия – Пер Халворсен и Еспен Велин-Ларсен. Проучването е реализирано с подкрепата на Норвежкият Финансов Механизъм. Проучването е проведено в рамките на Проект „Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различни етноси от България“

Традиционни местни занаяти - винопроизводство

play_circle_filled

Местни занаяти: винопроизводство

Древните занаяти и начините за производство на храни, вино и напитки са основни характеристики в националната идентичност на европейските народи. Нашето поколение е призвано да съхрани културните паметници от миналото, като изгради и пресъздаде тяхното ново и модерно цифрово битие. Зрителите имат възможност да се запознаят с традиционния за целевите територии занаят– винопроизводство Видео клипът е заснет по време на проучване, проведено в рамките на Проект по Програма „Предприемачество в културата“. В проучването участват и партньорите от Норвегия – Пер Халворсен и Еспен Велин-Ларсен. Проучването беше реализирано с подкрепата на Норвежкият Финансов Механизъм.

МЕДИЙНА ИЗКУСТВОТЕКА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

play_circle_filled

Организиране на "Медийна изкуствотека" за обмен и трансфер на иновативни норвежки практики и презентиране на занаятчийските изкуства, бита и фолклора на норвежките викинги и етносите от Родопа планина, Тракия и Южното Черноморие

Създаването на "Медийна изкуствотека" е насочено към разширяване на условията и възможностите за предприемачество на основата на движимото културно наследство и подобрязане на достъпа до местното фолклорно изкуство, бит и занаяти.

ДИГИТАЛЕН ИМПРЕСАРИО

play_circle_filled

Реализиране на стратегия за привличане на нови публики и потребители чрез доставка и внедряване на платформа за подобряване на достъпа и организацията на културни събития "Дигитален етно-импресарио"

Реализиране на стратегия за привличане на нови публики и потребители чрез доставка и внедряване на платформа за подобряване на достъпа и организацията на културни събития "Дигитален етно-импресарио". Реализацията на стратегията и дигитална платформа - "Дигитален етно-импресарио" са насочени към привличане на публика, разширяване на аудиторията и познавателно въздействие на културно-историческите ценности.

ВИДЕО БАНЕРИ, тематично свързани с целевите територии

Видео банери, тематично свързани с целевите територии и публикации в електронни медии, отразяващи културно историческото наследство в целевите територии.