Дейност 3

Реализиране на стратегия за привличане на нови публики и потребители чрез доставка и внедряване на платформа за подобряване на достъпа и организацията на културни събития „Дигитален етно-импресарио“

image003.jpg

Описание: Реализацията на стратегията и дигитална платформа - "Дигитален етно-импресарио" са насочени към привличане на публика, разширяване на аудиторията и познавателно въздействие на културно-историческите ценности. Чрез тези инструменти всички заинтересовани страни - участници в съхранението и социализацията на културното наследство могат да създават свои профили. Всеки един от профилите представя съответната организация или предприемачи - предоставящи екскурзоводски услуги; презентиращи или експониращи недвижимо, движимо и дигитално културно наследство; предоставящи нови знания за културно-историческото минало и др. Модулите са структуриране по следния начин - текстово, снимково и графично съдържание; видео и аудио-файлове; обозначение на геолокацията в "Гугъл-карти" и администраторски панел за участие в културния календар и организиране на събития. Очакваме че ползотворна роля ще изиграе качествения трансфера на иновативните дигитални практики и инструменти, обединени в уеб-апликацията "Дигитален етно-импресарио".

Осъщественият трансфер ще допринесе за привличане на нови публики и разширяване капацитета на местните културни предприемачи от целевите територии, в сферата на културно-историческото наследство и трансфера на знания - чрез културно сътрудничество между български и норвежки предприемачи. В този аспект в продуктът от Дейност 3 е поставен фокус върху достъпа до култура в местни и регионални области, например чрез развиване на публика, предприемачество в областта на културата и подобрен достъп за етническите и културните малцинства до културата. По този начин местните организации и институции, фолклорни творчески състави, творци , изпълнители и занаятчии ще могат да използват електронните инструменти за организиране и популяризиране на културни събития - интегрирани със социалните мрежи. Те ще могат да обявяват своите прояви, мероприятия и инициативи, а потребителите ще полздат секция "регистрация". Чрез този иновативен електронен модул реалните и потенциалните участници в събития ще могат да избират различни разновидности на участието , да резервират часове за посещения , да заплащат входни такси и билети, да получават ваучери за участие и други организационни документи - характеризиращи начина на участие в мероприятието, събитието или посещението. Особено популярен и нашумял сред съвременните дигитални форми за включване на аудиторията и публиката в творческия процес са инструментите за краудсорсинга (споделяне на съдържание).

Тази иновативна дигитална практика, която е популярна в Норвегия е адаптирана за участие на местните жители, посетители и гостите на целевите територии в съхранението и социализацията на историческите културни паметници. Новаторски е и секцията за поддържане на видеосъдържание ,свързано с културно-историческото наследство на четирите целеви територии. Сформиране на дигитално съдържание и създаване на видео-канал "Фолклорна етно-творилница" - в YouTube. Счита се , че културното наследство е бизнес-ниша без достатъчен пазарен потенция и възможности за интензивно развитие и напредък. Всички статистически източници показват небивал ръст на рекреативната индустрия и в частност - предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм. За повишаване на икономическите ползи в партньорския консорциум са включени представители на всички групи от заинтересованите страни - областна и общинска администрации и неправителствени организации - работещи в сферата на социализация на културните артефакти. „Дигитален етно-импресарио“ подпомага развитието на мултимедийни техники за културна анимация за експресивни презентации, демонстриращи синтез между различните фолклорни жанрове. Внедряването на този дигитален инструмент ще окаже въздействие върху подобряване на достъпа на местните жители, туристите и гостите на целевите територии до автентичните ценности на местната култура, идваща от дълбока древност.